Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Dades econòmiques que es refereixen a l’any 2016

  • Finançament públic: 0 %
  • Finançament privat: 100 %

Qui ens ha donat suport econòmic?
Al 2016 els ingressos han arribat bàsicament a través de les quotes dels afiliats i afiliades als Sindicats federats (94%) i dels cursos de formació (6%).

Sobre les despeses…

Com hem repartit el pressupost?

El 63% del pressupost del 2016 es va invertir en donar serveis directes a l’afiliat, especialment en la cobertura d’assegurances (sou i incapacitats temporals), serveis jurídics, cursos de formació i atenció personalitzada. Una altra part del pressupost restant (26,6%) va servir per garantir el manteniment de l’estructura de la Federació i la coordinació entre els Sindicats. La resta (10,4%) va servir per sufragar les despeses dels delegats generades en els desplaçaments i dietes durant les seves visites tant a les comissaries de Policia Local com de Mossos.

Sobre els ingressos…

D’on han arribat els ingressos?

  • Cursos: 5,70%
  • Quotes afiliats: 93,90%
  • Assegurances: 0,23%
  • Financers: 0,17%