Quadre resum assegurança IT’s 2018

 • Condicions
  • QUOTA:
  • Cobertura 1r i 2n dia
  • Cobertura 3r dia
  • Cobertura 4t al 20è dia
  • Límits de dies any d’indemnització
  • CONDICIONS MÉS IMPORTANTS DE LES PÒLISSES

 • BÀSICA

  • 30€ (rebut únic anual)
  • 0€
  • 16€
  • 16€ dia
  • 39 dies any
  • Cobreix preexistències. Cobreix àlgies amb proves diagnòstiques complementàries. Consultar condicions particulars. És necessari comunicar la baixa en un plaç de 7 dies.
  • + INFO

 • Condicions
  • QUOTA:
  • Cobertura 1r i 2n dia
  • Cobertura 3r dia
  • Cobertura 4t al 20è dia
  • Límits de dies any d’indemnització
  • CONDICIONS MÉS IMPORTANTS DE LES PÒLISSES

 • AMPLIADA

  • 72€ (rebut únic anual)
  • 38€ dia (*)
  • 38€ (*)
  • 19€ dia
  • 30 dies any
  • Mort per accident no laboral 6000€. Invalidessa absoluta permanent barem per accident no laboral fins 6000€. Despeses de Sepeli per accident no laboral 3500€. NO cobreix preexistències. Consultar condicions particulars de la pòlissa. És necessari comunicar la baixa en un plaç de 7 dies.
  • + INFO

 • NOMÉS ES PODRÀ CONTRACTAR UNA DE LES DUES PÒLISSES.

 • (*) La incapacitat temporal té marc extralaboral però cobreix les contingències d’Accident i Malaltia.
  La incapacitat temporal té una franquícia reversible de tres dies, és a dir, baixes de tres dies o menys, NO seran indemnitzades. Si la baixa és de quatre o més dies, s’indemnitzarà des del primer dia.