Assegurança bàsica 2018

AVÍS IMPORTANT: OBLIGACIÓ DE COMUNICAR EN 7 DIES LA BAIXA A LA CORREDURIA

  • Límit diari d’indemnització de 16 € diari (franquícia de 2 dies per cada sinistre)
  • Sense límit de sinistre però limitat a 38 dies de sinistres indeminitzats per any.

ES OBLIGATORI QUE COMUNIQUEU LA BAIXA EN UN PERÍODE INFERIOR A 7 DIES, TOT I QUE LA BAIXA SIGUI MÉS LLARGA, L’ASSEGURADORA HA DE TENIR OBERT EL SINISTRE DINS D’AQUEST TERMINI, EN CAS CONTRARI NO EFECTUARÀ EL PAGAMENT.

Les altes i baixes de contractació de l’assegurança bàsica es realitzaran cada mes, l’últim dia hàbil abans de l’últim dia de cada mes, i es cobrarà la part proporcional fins el 15 de gener del 2019.

Envieu la sol·licitud d’alta a sap@sap-mossos.cat

 

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA BÀSICA PREVISORA GENERAL

En cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per aquesta pòlissa, el assegurat té l’obligació de comunicar a la correduria la baixa, EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES. Tot i no disposar en aquell moment de l’alta mèdica.

Per contactar amb la correduria PontGrup:

Al núm. de telèfon: 95 138 63 28.

Al WhatsApp: 657 000 409

O al correu electrònic: fepol@pontgrup.com

En tot cas, com que hi ha companys i companyes que busquen alternatives que cobreixin les prestacions perdudes des del primer dia, per ser afiliats al SAP podeu contractar-la a nivell individual.