Assegurança ampliada 2018

També podeu contractar de forma individual, és una pòlissa de l’asseguradora Lloyd’s que estarà en vigor a partir del 1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018, que cobrirà els tres primers dies de baixa, sempre i quan estigueu de baixa un mínim de 4 díes.

Envieu la sol·licitud d’alta a sap@sap-mossos.cat

Les altes de contractació d’aquesta assegurança ampliada es realitzaran mensualment, l’últim dia de aceptació d’altes pel mes següent és el dia 20, les que entrin amb posterioritat seran donats d’alta al mes següent. El preu de la prima serà igual durant tot l’any i no canviarà el període de vigència de la mateixa.

 

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA AMPLIADA 2018

Els sinistres hauran de ser declarats en un termini màxim de 7 dies a partir de la data de baixa, igualment el termini màxim per presentar la documentació una vegada obtinguda l’altes serà de 10 dies. Aquells sinistres que no compleixin aquests terminis no quedaran coberts.

Si falta alguna dada o document, la nostra oficina ho requerirà directament a l’assegurat contactant per email i/o telèfon.

Una vegada rebuda tota la documentació juntament amb el part de sinistres, es remetrà a l’asseguradora que confirmarà que és correcte i abonarà la indemnització en un termini no superior a 10 dies hàbils, informant per email tant a l’afiliat com a la corredoria.

En cas de sinistre sempre s’haurà d’aportar els següents documents acreditatius:

  • Part de sinistre correctament emplenat (descarrega’l aquí).
  • Part de baixa.
  • Part d’alta (en cas de baixes superiors a 20 dies, no serà necessari el part d’alta).
  • Parts de confirmació setmanals.
  • La companyia sol·licitarà la nòmina justificativa de la deducció de salari.
  • Número de compte de l’assegurat.

Tota la documentació indicada anteriorment serà enviada per correu electrònic a fepol@grupo-pacc.es

Dubtes i incidències a Grupo PACC. Tel. 957 404 866 (Sra. Eva) de 9 a 15h. de dilluns a divendres.

En cas que la baixa es produeixi a causa d’un accident, a part de l’anterior, s’inclourà l’informe d’urgències.

El pagament de la prestació serà realitzat directament per l’asseguradora a l’assegurat.

En altres casos (sinistre de defunció o invalidesa) s’indicarà la documentació a aportar en cada cas.