Presentació

FEPOL, es distingeix per oferir als seus afiliats els serveis d’assessorament legal sota l’estricta premissa i compromís en l’excel·lència en el servei, una atenció immediata i personalitzada, i el total compromís als seus afiliats, desenvolupant la practica legal amb el màxim i absolut respecte a les normes ètiques i deontològiques, com a professionals en la mes estricte honestedat e integritat de les persones.

El perfil del nostre despatx, i els serveis que s’ofereixen es fonamenten entre altres compromisos , en proporcionar a l’afiliat una atenció totalment personalitzada. fet que implica que els professionals que l’integren, adquireixin el compromís d’una dedicació plena al assumpte encomanat, realitzant un anàlisis acurat i detallat en cada supòsit.

Tanmateix , derivat del principi de voluntat de treball  que regeix  en els nostres serveis jurídics i la vocació per el dret  dels lletrats que el composen, impliquen el respecte als principis deontològics propis de l’exercici de l’advocacia en totes les seves vessants, juntament amb el serveix personalitzat als seus afiliats.

Tots els professionals que integren el departament jurídic, a fi de proporcionar el millor servei amb la qualitat que els nostres afiliats mereixen, son formats de manera continua a fi de poder atendre i donar respostes a totes les consultes, d’acord amb la legislació vigent i amb els canvis normatius.