CELA OPEN INSTITUTE

Grau en Direcció d'Empreses     El nou Espai Europeu d’Educació Superior (Pla Bolonya), permet que les persones integrades al mon laboral disposen de noves oportunitats. A més de les vies d’accés tradicionals (Selectivitat, PAAU, FPII…), que impliquen que qualsevol persona del col·lectiu independentment de la seva edat...

Grado en Derecho     El nou Espai Europeu d’Educació Superior (Pla Bolonya), permet que les persones integrades al mon laboral disposen de noves oportunitats. A més de les vies d’accés tradicionals (Selectivitat, PAAU, FPII…), que impliquen que qualsevol persona del col·lectiu independentment de la seva edat puguin...

Master Direcció d'Empreses     El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), permite que las personas integradas en el mundo laboral disponen de nuevas oportunidades. Además de las vías de acceso tradicionales (Selectividad, PAAU, FPII ...