Director de Seguretat

El present conveni de col·laboració té per objectiu emmarcar i coordinar l’actuació de l’ESCOLA EUROPEA DE CIÈNCIES DE LA SEGURETAT (EECS) i de la FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA (FEPOL) en l’àmbit formatiu, més concretament en el referit a la FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA QUE ES DETALLA EN LA TAULA ADJUNTA, i s’imparteix amb la certificació de la UNIVERSITAT REI JUAN CARLOS.
TÍTOL HORES DURACIÓ PREU LLIURE PREU FEPOL
Director de Seguretat 400 h 1 any acadèmic 1300 € 900 €
Detectiu Privat 4500 h 3 anys acadèmics 1550 €/any 990 €/any

Detectiu + Dret

CEDEU-URJC

10.500 h

Grau oficial

4 anys + Títol propi

3 anys

27.320 € /quatre anys 15.493 € + taxes
Anàlisi de Perfils Criminals 1500 h 1 any acadèmic Mod. Espanya

9.000 €

Mod. Espanya/EEUU

11.000 €

Mod. Espanya

7.000 €

Mod. Espanya/EEUU

9.000 €

Terrorisme, Contraterrorisme, Intel·ligència i Contraintel·ligència 1500 h 1 any acadèmic Mod. Espanya

6.000 €

Mod. Espanya/Polonia

8.400 €

Mod. Espanya

4.800 €

Mod. Espanya/Polonia

6.800 €

+ informació: formacio@fepol.cat  |  info@eecs.es