sirh-oposicions

CURS INTENSIU: Desenvolupament de la part teòrica en els 3 àmbits demanats: Àmbit A: Coneixement de l’entorn Àmbit B: Institucional Àmbit C: De seguretat i policía   Psicotècnics aptitudinals (verbal, abstracta, matemàtic i d’observació) nivell medi/alt en funció de la categoria requerida en la oposició. Si...