AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES PER FORMACIÓ

Identitat del Responsable del Tractament:

FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (FEPOL)

CIF G66327768

Domicili: carrer Malats, 27-31, 08030 Barcelona.

Tel. 93 342 68 10. Fax 93 342 68 11.

E-mail: fepol@fepol.cat.

 

Identitat del Delegat de Protecció de Dades:

 Nom i cognoms: Jordi Colmenero

Dades de contacte: C/ Malats, 27-31, 08030 Barcelona. Tfn 93 342 68 10. Fax 93 342 68 11. E-mail: protecciodades@fepol.cat

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de proveïdors. Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es presti els serveis, i posteriorment durant termini legal que sigui exigible, en seu defecte, durant 5 anys després d’haver finalitzat la seva relació amb la Federació, o el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és la relació contractual per la prestació del servei. És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

 Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, en paper, mitjançant formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com és el servei de manteniment informàtic, i a l’empresa JUSTDIGITAL, S.L., propietària de la plataforma e-learning.

Quan es tracti dels cursos de Català que la FEPOL ofereix als seus afiliats organitzats pel Consorci per a la Normalització lingüística, la FEPOL cedirà les dades personals dels afiliats que s’inscriguin a aquesta formació a l’esmentat consorci. Aquesta cessió es fa a efectes de gestió del curs, així com expedició de diplomes. Per altra banda s’autoritza en aquest cas a que el consorci de normalització lingüística reporti a la FEPOL el resultat del curs de cada alumne inscrit.

 

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FEPOL estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació principal que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.